Да разгадаеш мозайките на Малката базилика

 Пищните подови мозайки, които покривали подовете на църквите в Източната и Западната Римска империя през IV-VI в., са изработвани от различни материали: камъчета, мрамор, керамика, стъкло. За покриване на големи пространства се използват геометрични комбинации от ромбове, кръгове и розети, които могат да се повтарят до безкрайност и да образуват безброй съчетания.


Във Филипопол работи местно ателие, което украсява с мозайки подовете на големи обществени сгради и жилищата на богатите граждани.


За ранните християни мозайките имат смисъл и предават послания. Еленът, например, не е случайно изобразен в баптистерия на Малката базилика. Той олицетворява душата на християнина, която се стреми към вярата и истината.

Ако знаете как да ги прочетете, мозайките от Малката базилика ще ви проговорят.

Елен от баптистерия на Малката базилика
Елен от баптистерия на Малката базилика
Гълъбът символизира Светия Дух, който се явява при кръщението на Исус на река Йордан
Вазата олицетворява съда, в който се събира манната небесна
Вазата олицетворява съда, в който се събира манната небесна
Соломоновият възел е стар символ с много значения. Може да се тълкува като изображение на вечността и на вярата
Розетата е по-стара от християнството. За ранните християни тя символизира кръвта на Ису
Розетата е по-стара от християнството. За ранните християни тя символизира кръвта на Исус
Свастиката е древен космически символ, а меандърът е смятан за опростена форма на лабиринт
Свастиката е древен космически символ, а меандърът е смятан за опростена форма на лабиринт