Малката базилика в Пловдив е открита и проучена от археолога Мина Боспачиева през 1988-1989 г. Повече за Малката базилика можете да прочетете в Bospachieva, Mina. A small early-Christian basilica with mosaics at Philippopolis (Plovdiv). In: Archaeologia Bulgarica, VI, 2002, 2, 55–76.

Мозайките на Малката базилика бяха почистени, консервирани, реставрирани и върнати на място през 2010-2013 г. от екип, воден от Елена Кантарева-Дечева. Eлена Кантарева-Дечева завършва консервация и реставрация в Националнана художествена академия през 1989 г. и активно се занимава с консервация на антични мозайки. През 1997 г. специализира консервация и реставрация в Центъра за художествена консервация в Уилямстаун, САЩ, и оттогава разработва съвместни проекти по изследване на технологията и техниката и консервацията на антични мозайки от Пловдив. През 2003-2004 г. ръководи консервацията и реставрацията на мозайките от сграда Ейрене.

Повече за състоянието на античните мозайки в Пловдив в Боспачиева, Мина, и Елена Кантарева-Дечева, Синтия Лук. Археологически обекти с подови мозайки от античен Филипопол, Пловдив, България: Проблеми и състояние. Протоколи на Регионалната конференция на Международния съвет на музеите – Югоизточна Европа в Кладово, Сърбия, 17-23 октовмври 2006. В: Condition of the Cultural and Natural Heritage in the Balkan Region, Belgrade, 2007.

Цялостната реставрация и социализация на Малката базилика е осъществена с подкрепата на Фондация „Америка за България“, Министерството на културата на Република България и Община Пловдив през 2010-2013 година.

Автори на проекта за защитното покритие на базиликата и за експозиция на прилежащите крепостна стена и антична улица са екипи на „Zoom Studio“ с ръководител арх. Красимир Тодоров.

Сайтът Romanplovdiv.org е изработен от:

Димана Трънкова, текст

© Антони Георгиев, фотография

© Галин Йорданов, илюстрации интро

© Илияна Йорданова, художествени възстановки и карта

Всички права запазени.