Правната система по Римско време

Римско частно и публично право

Римското частно право датира още от първи век на нашата ера. То търпи своето преобразувание и развитие чак до шести век, а след това остава почти непокътнато. Цялата правна система в днешно време всъщност е базирана и развита на основата на римското право. Въпреки, че е  създадено преди толкова векове, си остава най-добрата форма за организиране на правови отношения и до днес.

Тук е редно да споменем, че съществува разлика между римско частно и публично право. Частното право разрешава проблемите, които са възникнали между двама граждани или по онова време робовладелци. Именно робовладелчеството се оказва една от предпоставките, които поражда нуждата от създаване на правова система. Публичното право има за цел да защити интересите на държавата.

Критика за първоначалния вариант на Римско право

Както споменахме римското частно право е своебразна гениална идея, която е изучавана много векове от учени и специалисти в областта. Един особен факт внася двойствени чувства и недоразбиране при него. Става въпрос за онзи момент, в който хората, които са били роби са тренирани от римското частно право като вещи и неодушевени обекти. Те нямат права и законът не ги защитава. Характерна черта за юристите по онова време, е типична консервативност, която логически води до факта, че колкото и перфектен да е замисъла на римското частно право, то не се е появило в крайния си вид. След като идеята се е зародила и реализирала в някаква форма, на историческата сцена се е вихрила много векове под различни форми, докато придобие онзи завършен и безупречен вид.

От Римско частно право до възможността за регистрация на фирма

Темата за правната система и как, и къде тя се е зародила, е дълга и почти необятна. При всички положения не могат да бъдат поместени и най–важните точки, тъй като те са множество. Всички знаем, че общото понятие „Право“ се дели на различни подвидове – Наказателно право, Трудово право, Авторско право, Данъчно право, Банково право и още много други. Всеки един клон има свои специфики и разделения, които не са по–малко важни от цялостната същност. Така с една гениална идея за Римско частно право се е зародила цялата идея за правната система. От това да бъдат защитени правата на робовладелците, до това да бъдат защитени общочовешките права въобще по–нататък, и накрая до възможността човек да притежава законово частен имот или бизнес.

 Точно така, идеята за частен бизнес е също толкова стара или по–скоро тя произлиза от идеята за търговия. Към днешна дата, бизнесът не се свързва само с продаване и изкупуване на стока, а вече можем да говорим за съвсем различни неща, като продаване и купуване на услуга например. Всеки човек, с някои изключения в държавни позиции, има право на частен бизнес, фирма. С други думи неговите човешки права позволяват след като идеята се е зародила и той има възможността да я осъществи, да пристъпи към регистрация на фирма. Най–общо можем да кажем, че фирма е материалното реализиране на това, търговеца да упражнява своите знания и умения. Фирма и предприятие на са понятия със знак за равенство помежду им. Под фирма по–скоро можем да разбираме наименованието на бизнеса  и неговата дейност.

Източник: Firmatami