Как да изберем Агенция за SEO оптимизация в Пловдив

Кратка история на Пловдив

Град Пловдив е вторият по-големина град в България с население над 300 000 души, отстъпващ единствено на столицата София. Разположен е в горнотракийската низина върху двата бряга на река Марица. В световен мащаб градът под тепетата е 6-тият най-стар град в света. Поради своята вековна история на територията на град могат да се разгледат много археологични находки.

 • Малката базилика
 • Римският стадион
 • Римският форум и античния Одеон
 • Укрепителната система в Пловдив
 • Античния театър
 • Сграда Ейрене
 • Източната порта
 • Епископската базилика
 • Римски акведукт

Как Пловдив се превърна в притегателен център за дигиталните агенции

През 20-ти век повлиян от бързата дигитализация Пловдив се превърна в притегателен център за множество дигитални маркетингови агенции предлагащи различен набор от услуги, целящи подпомагане на бързо развиващата се онлайн търговия. Основният фокус на агенциите в Пловдив е създаването на работещи бизнес решения в онлайн пространството включващи следните услуги.

 • SEO оптимизация на сайтове за търсачки
 • Уеб дизайн
 • Изработка на онлайн магазини
 • Изработка на фирмени сайтове
 • Маркетинг в социалните мрежи
 • Маркетинг на съдържанието
 • SEO копирайтинг
 • Локално SEO
 • SEO одит
 • Реклами в Google
 • Email маркетинг

Поради своята ефективност в интернет пространството SEO оптимизацията се превърна в задължителна част от маркетинговия микс за всеки един онлайн  бизнес.

Но всъщност какво е SEO

В най-опростеният си вид SEO Оптимизацията  представлява процес, чрез който вашият сайт привлича повече таргетиран органичен трафик от търсещите машини.

Оптимизацията на търсачките в своята същност е надпревара, за по-добри класирания на предварително определени ключови думи. Според статистиките над 98% от потребителите в Google не проверяват резултатите на втора страница в търсачката.

Предимството на  SEO оптимизацията е  нейната устойчивост  и дълготраен ефект за увеличение на трафика на уеб сайта и респективно продажбите. Това е една от основните причини развитите онлайн магазини да залагат задължително на SEO Оптимизацията в своя маркетингов микс

Какво включва SEO оптимизацията в Пловдив

SEO одит
SEO одита се извършва, чрез специализирани инструменти и проверява техническото състояние на онлайн магазина спрямо най-добрите практики в Google.

Цели

Всеки онлайн  бизнес се намира в различен стадии на своето развитие и е важно да се определят правилните и реалистични цели.

Външна оптимизация Линк билдинг

Off page оптимизацията е важна част от цялостната стратегия за SEO оптимизация. Тя представлява изграждане на външни връзки (линкове)  от авторитетни медии и блогове. Линк билдингът е един от най-силните единични фактори. Чрез него се повишава авторитета на сайта в очите на Google. Добре да се знае, че при неправилна стратегия линк билдинга може да доведе до негативни резултати.

Семантика и ключови словосъчетания

Ключовите думи са в основната на пирамидалната структура на SEO оптимизацията на сайта за търсещите машини. Те представлява думи със съответните търсения. Чрез правилният избор на ключовите думи се предначертава развитието на онлайн магазина.

Вътрешна оптимизация за търсачки

On-Page оптимизацията представлява набор от техники за подобряване на вътрешните фактори на онлайн магазина. Част от направленията по които се работи са: Подобряване на заглавната структура, оптимизация на изображенията, добри SEO URL адреси, структура за вътрешно налинкване, sitemap.html, sitemap.xml, Хлебни трохички (breadcrumbs)

Оптимизация на съдържанието

Съдържанието е важна част от брандинга на всеки онлайн магазин в Google. Чрез създаването на SEO статии по предварително определени ключови думи се привлича органичен трафик по информативни търсения в търсачката. Те спомагат за цялостната визия на марката и вътрешната оптимизация.

Повече за SEO Оптимизацията в Пловдив може да прочетете тук: https://humerson.com/service/seo/

Как да изберем фирма за SEO оптимизация в Пловдив

Основният въпрос, който си задава всеки собствен на онлайн магазин е по какви критерии да избере SEO агенция, която да развие оптимизацията на проекта.

Съвет № 1 при избор агенция за SEO Оптимизация в Пловдив

Попитайте дали агенцията използва забранени техники (black hat) за SEO оптимизация от Google. Важно е да ви гарантират, че техниките, които използват са изцяло позволени от търсачките. В противен случай резултатите, които бъдат постигнати може да изчезнат в даден момент и инвестицията да бъде напразна

Съвет № 2 при избор на агенция за SEO Оптимизация в Пловдив

Помолете да ви покажат SEO отчет на клиент с който работят повече от 6 месеца и да ви разкажат за динамиката на резултатите. Важно е неговите цели да бъдат съобразени спрямо бизнеса му.

Съвет № 3 при избор агенция за SEO Оптимизация в Пловдив

Експериментите са важна част от изграждането на ноу хау за всяка дигитална агенция. Попитайте ръководителя на SEO отдела за експериментите, които те провеждат. Няма да получите изцяло детайлна информация, но сами ще може да прецените дали самата SEO агенция  развива своята дейност в това направление.

Съвет № 4 при избор агенция за SEO Оптимизация в Пловдив

По време на срещата е важно да разговаряте с представител на SEO отдела. Вероятно по време на преговорите сте разговаряли с търговец, но за да се запознаете с детайлите на SEO оптимизацията е задължително да разговарят с ръководителя на вашия проект.

Съвет № 5 при избор агенция за SEO Оптимизация в Пловдив

Попитайте ги дали могат да ви гарантирам определена позиция в Google. SEO Специалистите не са магьосници и да посочват с пръст за първо място в Google. Оптимизацията за търсачките е бавен и сложен процес, който изисква време и трябва да се гледа на него глобално като ефект за бизнеса и повишаването на органичния трафик и продажбите. Ако ви гарантиран позиция, по-добре бягайте надалече.

Съвет № 6 при избор агенция за SEO Оптимизация в Пловдив

Попитайте какъв подход прилага агенцията при избора на ключови думи по които да се оптимизира.  Различните видове ключови думи носят различна стойност за проекта. Поради спецификите на търсенията, ключовите думи, които са с насоченост към продукт имат по голяма възвращаемост и конверсии на покупката, поради по-краткият път на потребителската пътека.

Статията е написана със съдействието на SEO Агенция Humerson.com